Selecteer een pagina
Deze website is inmiddels opengesteld voor het online inzenden van digitale foto’s voor de zesde editie van de Van Oord Makelaardij Fotowedstrijd IJsselstein 2008. Op een zevental inleverpunten staan dozen klaar om de – traditionelere – afdrukken in ontvangst te nemen.
Ijsselstein met elkaar nationale fotowedstrijd

Foto: Bestuursleden John Goes (met schep), Bas van der Horst (op de shovel) en Martin Planken (met kruiwagen).

‘IJsselstein, met elkaar!’ is het thema voor dit jaar dat burgemeester Patrick van den Brink in september bekend maakte. Hij motiveerde zijn keuze door te wijzen op de sociale samenhang die hierin zo kernachtig tot uitdrukking komt. Inwoners maken tezamen IJsselstein tot een mooie stad om te wonen, te werken en hun kinderen op te voeden. “Je kunt daarbij denken aan foto’s van interacties tussen mensen en groepen, hoe IJsselsteiners elkaar helpen en met elkaar werken”, lichtte burgemeester Van den Brink toe. “Na ‘Sportief IJsselstein’, dat veel sportfoto’s opleverde, is dit weer een breder, algemener onderwerp.”