Selecteer een pagina
Het is even stil geweest rond de stadsganzen. Stil in de gracht en in de media. Achter de schermen is Stichting Fotowedstrijd echter druk geweest om weer ganzen in de stadsgracht te krijgen en dat is op Valentijnsdag gelukt. Vanmiddag keerde één van de twee bekende stadganzen, Kees (rechts op de foto in de handen van Martin Hof van Hofganzen) samen met drie nieuwe vrienden, terug in zijn oude vertrouwde gracht tegenover de Nicolaasbasiliek. Toen ze werden losgelaten, sprongen ze direct de gracht in en voelden zich al snel thuis.
Nadat begin december 2007 één van ganzen dood werd aangetroffen, is de ander door de dierenbescherming in Vogelopvang Woudenberg geplaatst. Nadat ‘gans Kees’, zoals hij in de volksmond ook wel genoemd wordt, na een week redelijk tot rust was gekomen is hij doorgeplaatst naar Stichting AKKA’s Ganzenparadijs in Coevorden. In de twee maanden dat hij daar zat heeft SF contact onderhouden met het ‘Ganzenparadijs’ om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de gans.

Zo kregen zij te horen dat hij een nieuw vriendinnetje had gekregen en twee nieuwe vrienden had gemaakt. SF heeft zich hard gemaakt voor de terugkeer van de ganzen aangezien de twee bekende ganzen op de winnende foto van de door hun georganiseerde Van Oord Makelaardij Fotowedstrijd IJsselstein 2006 geportretteerd stonden, zie www.fotowedstrijdijsselstein.nl. Er komen nu twee witte, Chinese knobbelganzen en twee witte boerenganzen, waaronder Kees en het vrouwtje in de gracht.

Op Valentijnsdag is Kees (rechts), samen met zijn vriendinnetje, weer terug in 'zijn' stadsgracht. Nationale fotowedstrijd

Op Valentijnsdag is Kees (rechts), samen met zijn vriendinnetje, weer terug in ‘zijn’ stadsgracht (Foto: Richard de Bruin).

Flora & Fauna wet

Omdat de Flora & Fauna wet niet zonder meer toestaat dat er dieren in de openbare ruimte worden uitgezet, moest SF voor de uitzetting toestemming vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Stichting AKKA’s Ganzenparadijs adviseerde daarbij om ze met z’n vieren terug te plaatsen aangezien ganzen naast monogame ook sociale dieren zijn. Die toestemming is nu door het college verleend. Daarbij speelde wethouder Lappee, verantwoor-delijk voor het beheer van de openbare ruimte, een belangrijke rol. Hans Lappee: “Ik was gelijk enthousiast toen ik het idee van Stichting Fotowedstrijd hoorde om de ganzen terug te plaatsen in de gracht. De ganzen horen toch een beetje bij onze stad en de afgelopen maanden hebben we ze gemist aan de Overtoom. Ik ben blij dat onze stadsgracht nu weer vier prachtige ganzen rijk is. Een mooi stadsgezicht is weer hersteld.”

Op Valentijnsdag is Kees (rechts), samen met zijn vriendinnetje, weer terug in 'zijn' stadsgracht (Foto: Richard de Bruin).  nationale fotowedstrijd

Op Valentijnsdag is Kees (rechts), samen met zijn vriendinnetje, weer terug in ‘zijn’ stadsgracht.                        (Foto: Richard de Bruin).

Welzijn

Het bestuur van SF benadrukt dat het welzijn van de ganzen voorop staat. “Wij willen iedereen op het hart drukken om de ganzen in eerste instantie zo veel mogelijk met rust te laten. Ze zullen moeten wennen aan hun nieuwe omgeving en wij hebben begrepen dat zij enigszins stressgevoelig zijn.” De inzamelingsactie die in december direct na de dood van de gans door SF is gestart, heeft geresulteerd in toezeggingen van ruim € 1.000,00. De particulieren en bedrijven hoeven hun donatie pas over te maken als de gouden tip binnen komt. Tot op heden is dat nog niet het geval. De politie vermoedt dat de dood het werk van vandalen is geweest en heeft enkele verdachten op het oog. Wie meer weet kan dit melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Gans Kees net voordat hij werd uitgezet op zijn oude vertrouwde plek in de stadgracht bij de Sint Nicolaasbasiliek, met Martin Hof (links) van Hofganzen en Martin Planken van Stichting Fotowedstrijd (Foto: Bernard Brosi). Nationale Fotowedstrijd
Gans Kees net voordat hij werd uitgezet op zijn oude vertrouwde plek in de stadgracht bij de Sint Nicolaasbasiliek, met Martin Hof (links) van Hofganzen en Martin Planken van Stichting Fotowedstrijd (Foto: Bernard Brosi).